• อบต.แม่ลา
  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร: (036) 587200  แฟกซ์ (036) 587220

ปลาช่อนแม่ลา

ปลาช่อนแม่ลาเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เพราะเนื้อมีรสชาตินุ่มเหนียว อร่อยไปจากปลาช่อนจากบ่อเลี้ยง หรือแหล่งน้ำอื่น ๆ เนื่องจากว่าลักษณะทางนิเวศน์วิทยาของลำแม่ลามีความสมบูรณ์ โดยธรรมชาติดังได้กล่าวแล้ว จากผลการวิจัย เรื่อง “การศึกษาลักษณะทางชีววิทยา และคุณค่าทางโภชนาการ ของปลาช่อนในลำแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะนักวิชาการของกรมประมง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้สรุปผลบางประการไว้ดังนี้

                                1. ลักษณะภายนอกของปลาช่อนแม่ลา ไม่ได้แตกต่างไปจากปลาช่อนโดยทั่วไป นอกจากสีของลำตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม คือมีสีขาวปนเทาคล้ายสีขุ่นของน้ำ และบริเวณโคนครีบหู จะมีสีแดงปนส้มขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจน (แต่ปัจจุบันสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพ    แวดล้อมของลำแม่ลาเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญของบ้านเมือง)

             ลักษณะเด่นของปลาช่อนแม่ลา ลำตัวจะอ้วน ส่วนหัวเล็กกว่าลำตัว มีสีเทาขาว คล้ายสีขุ่นของน้ำซึ่งมีอานุภาคของดินเหนียวแขวงลอยอยู่เป็นจำนวนมาก หางมนคล้ายตาลปัตร ที่โคนครีบหูมีสีส้มปนแดง เมื่อผ่าท้อง(แหวะท้อง)ภายในช่องท้องจะมีสีมันวาวกว่าปลาจากแหล่งอื่นๆ ลักษณะเช่นนี้หมายถึงปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันในเนื้อปลาเป็นสองเท่าของปลาจากแหล่งอื่นๆ เนื้อนุ่ม

                                2.  การทดสอบคุณภาพของเนื้อปลา  โดยการชิมรสสรุปได้ว่า ปลาช่อนแม่ลามีรสชาติอร่อย เนื้อนุ่มและมันน่ารับประทานกว่าปลาช่อนจากแหล่งน้ำอื่น ๆ

                                3.  ส่วนประกอบของไขมันในเนื้อปลาช่อน มีมากกว่าไขมันของปลาช่อนทั่วไปประมาณหนึ่งเท่าตัวสามารถกล่าวได้ว่าไขมันในเนื้อปลาคือส่วนประกอบสำคัญทำให้ปลาช่อนแม่ลามีความอร่อยน่ารับประทานกว่าปลาช่อนจากแหล่งน้ำอื่น ๆ

                                4.  ลักษณะสภาพแวดล้อมตลอดจนความสมบูรณ์ ของอาหารปลาตามธรรมชาติ ในลำแม่ลาเปรียบเสมือนบ่อเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน กล่าวคือราษฎรที่อาศัยอยู่ตลอดแนวฝั่งลำแม่ลาด้านทิศใต้ มีการเลี้ยงปศุสัตว์กันแทบทุกครัวเรือน เช่น วัว เป็ด ไก่ และสุกร เป็นต้น ซึ่งมูลของสัตว์เหล่านี้จะถูกชะล้างลงในลำแม่ลาเป็นประมาณปีละ ไม่น้อยนอกจากจะช่วยเร่งให้เกิดอาหารธรรมชาติของปลา จำพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆ แล้วยังเป็นอาหารโดยตรงของสัตว์น้ำอื่นที่อาศัยรวมเช่นสัตว์หน้าดิน นำพวก หอย อีกด้วย

            ลักษณะเด่นของปลาช่อนแม่ลา ลำตัวจะอ้วน ส่วนหัวเล็กกว่าลำตัว มีสีเทาขาว คล้ายสีขุ่นของน้ำซึ่งมีอานุภาคของดินเหนียวแขวงลอยอยู่เป็นจำนวนมาก หางมนคล้ายตาลปัตร ที่โคนครีบหูมีสีส้มปนแดง เมื่อผ่าท้อง(แหวะท้อง)ภายในช่องท้องจะมีสีมันวาวกว่าปลาจากแหล่งอื่นๆ ลักษณะเช่นนี้หมายถึงปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มีไขมันในเนื้อปลาเป็นสองเท่าของปลาจากแหล่งอื่นๆ เนื้อนุ่ม 

            ส่วนสารอาหารอื่นๆ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่ จะไม่แตกต่างจากปลาแหล่งอื่นๆ ปัจจัยที่ทำให้ลำน้ำแม่ลามีปลาชุกชุมและมีรสชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารตามธรรมชาติ เนื่องจากในฤดูน้ำหลาก น้ำจะเอ่อล้นท่วมสองฝั่งเข้าสู่ทุ่งนา และแหล่งน้ำอื่นๆ ปลาสามารถออกไปหาอาหารทั้งเกสรข้าวและแมลงตัวเล็กๆ แต่เมื่อถึงฤดูน้ำลดปลาและสัตว์อื่นๆ ก็จะถอยร่นมารวมกันอยู่ในลำน้ำแม่ลาที่มีห่วงโซ่อาหารอย่างสมบูรณ์เปรียบเสมือนบ่อเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ดินก้นลำน้ำแม่ลามีลักษณะเป็นโคลนตม เหมาะแก่การอยู่อาศัยของปลามูลของสัตว์เลี้ยงมูลที่ขับถ่ายและถูกชะล้างลงลำน้ำแม่ลา นอกจากจะเป็นอาหารของปลาโดยตรงแล้วยังกระตุ้นให้เกิดแพลงค์ตอนซึ่งเป็นอาหารของปลาและสัตว์อื่นๆ

ติดต่อเรา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา      
    59 หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอ
    บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
  • (036) 587200
  • www.ban-maela.co
  • facebook อบต.แม่ลา 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

ติดค่อนายก

nayok gif

ลงชื้อเข้าใช้