• อบต.แม่ลา
  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร: (036) 587200  แฟกซ์ (036) 587220

ความเป็นมา "แม่ลา"

คำว่า “แม่ลา”  เป็นชื่อของลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ห่างจากอำเภอเมือง ไปประมาณ 9 กม. ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 309 (สิงห์บุรี– ชัยนาท) โดยแยกซ้ายบริเวณวัด        ประโชติการามออกไปทางวัดสะเดาหรือท่านที่เดินทางมาจากอำเภออินทร์บุรี จะมาแยกขวาบริเวณหลัง  วัดยางตำบลทับยา ออกไปทางวัดแหลมคางตำบลแม่ลาระยะทาง ประมาณ 3 กม. เป็นลำน้ำแบ่งเขต           3 อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี ลำน้ำแม่ลาเริ่มต้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ต่อจากลำการ้อง ที่เรียกว่าบ้านดอนแฝกไหลคดเคี้ยวผ่านหมู่ที่ 10

บ้านแหลมทอง บ้านท่าเชิงอ้าย ผ่านหมู่ที่ 9 บ้านโรงปลา บ้านคลองใหม่ แลชะมาสิ้นสุดที่หมู่ที่ 7 บ้านป่ากา ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับยา        อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ส่วนริมฝั่งตะวันตก (ลำแม่ลาตอนกลาง) เป็นที่ตั้งชุมชน เขตอำเภอบางระจัน           ที่เรียกว่า  ตำบลแม่ลา หมู่ที่ 1-3 ส่วนลำแม่ลาตอนล่าง ที่เรียกว่าบ้านท้ายน้ำอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี บริเวณตำบลบางกระบือ หมู่ที่ 6 และ 7

ติดต่อเรา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา      
    59 หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอ
    บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
  • (036) 587200
  • www.ban-maela.co
  • facebook อบต.แม่ลา 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

ติดค่อนายก

nayok gif

ลงชื้อเข้าใช้