• อบต.แม่ลา
  • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • โทร: (036) 587200  แฟกซ์ (036) 587220

การยุบรวม 3 ตำบล

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 41 ทวิ

 

     ตามประกาศกระทรวงหมาดไทย ให้ยุบรวมองค์การบริหาร             

 

ส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2547   โดย อบต.แม่ลา + อบต.สิงห์ + อบต.โพชนไก่

 

                      อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และเรียกชื่อว่า 

                            “องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา

ติดต่อเรา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา      
    59 หมู่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอ
    บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16130
  • (036) 587200
  • www.ban-maela.co
  • facebook อบต.แม่ลา 

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ

ติดค่อนายก

nayok gif

ลงชื้อเข้าใช้